Představujeme

VYBRANÉ PROJEKTY

EXPANZE NA NĚMECKÝ TRH

Luxusní segment trhu

Komplexní příprava expanze česko-švýcarské firmy na německý trh

BLÍZKÝ VÝCHOD A ZEMĚ BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU

Vstup na nové trhy

Dlouhodobá marketingová a obchodní spolupráce v zemích bývalého Sovětského svazu a v arabském světě

PŘESUN VÝROBY

Vyhledání partnera

Vyhledání kvalifikovaného partnera a supervize přesunu výroby z Německa do Střední Asie